Oorlogspensioenen 1940 - 1945

De invaliditeitspensioenen van de oorlog 1940-1945 worden toegekend als vergoeding voor de lichamelijke schade, veroorzaakt door de uitoefening van de militaire of burgerlijke plicht, of door gevallen gelijkgesteld met de uitoefening van deze plicht.

Het schadelijk feit moet voorgevallen zijn na 9 mei 1940 en voor 26 augutus 1947, datum van de afkondiging van de wet op de vergoedingspensioenen.