Beheerder van het geld en de goederen van de staat

Als beheerder van het geld en de goederen van de Staat garandeert de FOD Financiën de stabiliteit van de Belgische Staat door te waken over een gezond beheer van de schuld. Dat is onder meer mogelijk dankzij de Staatsbons. De FOD waakt ook over een gezond beheer van zijn goederen, bijvoorbeeld door de gebouwen die hij gebruikt duurzaam en verantwoord te beheren en door een analytische boekhouding in te voeren.

U vindt alle markante feiten van 2012 voor dit thema in het navigatiemenu bovenaan de pagina.