De FOD Financiën zegt ‘Ja!’ tegen energiebesparingen

De FOD Financiën werkt al meer dan een jaar mee aan de sensibiliseringscampagne voor energiebesparingen die Fedesco heeft gelanceerd. Om de medewerkers aan te sporen om goede gewoonten aan te nemen op het werk, werden in het kader van deze campagne, die de naam ‘Energiebesparing… Ja!’ kreeg, een aantal maatregelen getroffen.

Na de aanstelling van de ‘Energiebewaker’ - de verantwoordelijke voor deze campagne, meestal de econoom - en zijn ‘Green Team'-, en nadat de doelstellingen voor het energieverbruik zijn bepaald, kan de campagne van start gaan. Zij die in de betrokken gebouwen werken, ontdekken eerst en vooral het ‘nepbureau’, een bureau dat wordt ingericht (met onder meer verlichting, elektrisch materiaal, raam en thermostaat) op een vrije en drukbezochte plaats. Het ideale middel om de nieuwsgierigheid te prikkelen en de medewerkers de gelegenheid te geven om praktische vragen te stellen over het milieu en de te realiseren energiebesparingen. Dan volgt de eerste ‘EnergyScan’, een formulier dat bij alle medewerkers peilt naar het welzijn op het werk, dat hun kennis op het vlak van energiebesparingen test en de officiële lancering van de campagne in hun gebouw aankondigt. Met dit formulier wordt de campagne ook afgesloten: het welzijn wordt opnieuw beoordeeld om de vooruitgang te analyseren.


Met de steun van Bazil, de mascotte Duurzame Ontwikkeling bij de FOD, wordt de campagne ‘Energiebesparing… Ja!’ gedurende ongeveer twee jaar gevoerd op elke werkplek. Fedesco schat dat een energiebesparing van 3 tot 15% mogelijk is als de medewerkers hun medewerking verlenen, en dat is niet niks … Vooral als we deze percentages optellen bij de negen gebouwen waar de campagne in 2012 al heeft plaatsgevonden.

Greg Malcause

Marketing & Communications Manager bij Fedesco, het bedrijf dat de campagne ‘Energiebesparing … Ja!’ heeft ontwikkeld

De uitdaging bestond erin een campagnesysteem te ontwikkelen dat gemakkelijk reproduceerbaar is voor alle gebouwen van de overheidsdiensten en dat tegelijk kan worden aangepast aan elk gebouw.

Hoe is Fedesco op het idee gekomen voor deze campagne?

G.M.: We werden ons ervan bewust dat de werken die we in de gebouwen beheren om energie te besparen, gepaard moesten gaan met een sensibilisering van de mensen die er werken om maximaal efficiënt te zijn. Het is belangrijk dat de mensen hun gedrag aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld wel zonnepanelen op het dak plaatsen, maar als de werknemers het raam openzetten terwijl de verwarming aanstaat, hebben ze niet veel nut meer … Om optimaal te zijn, moeten we sensibiliseren op twee niveaus: de economen en de logistieke medewerkers enerzijds, en alle andere medewerkers anderzijds.

Wat is uw rol in deze campagnes? Wat doet u het liefst?

G.M.: Ik coördineer de verschillende instrumenten die we de klanten ter beschikking stellen, ik help hen om ze op een coherente manier, aangepast aan het gebouw, te gebruiken om de gestelde doelstelling te bereiken. Na analyse van de verbruiksgegevens, de algemene kenmerken van het gebouw en bespreking met de ‘Energiebewakers’ bepalen we samen de doelstelling die we op het einde van de campagne moeten bereiken. Wat ik het liefst doe? De instrumenten ontwerpen: affiches, stickers, website, handvest opleidingen, EnergyScan … De uitdaging bestond erin een campagnesysteem te ontwikkelen dat gemakkelijk reproduceerbaar is voor alle gebouwen van de overheidsdiensten en dat tegelijk kan worden aangepast aan elk gebouw. Het is stimulerend om te zien hoe al wie bij de campagne is betrokken deze instrumenten leert gebruiken en tot leven brengt.

Het Handvest werd eind 2011 ondertekend door de Voorzitter van de FOD Financiën, Hans D’Hondt. Wat waren de evoluties in 2012?

G.M.: In feite wilden zowel wij als jullie te snel gaan nadat de voorzitter zijn handtekening had gezet. Resultaat: we hebben nog steeds niet bepaald welke gebouwen het meest geschikt zijn voor deze campagne en de ‘Energiebewakers’ werden te vaak ‘automatisch’ aangewezen. Er was een gebrek aan motivatie. Ondertussen is dat veranderd. De betrokkenen zijn vrijwilligers en dat is heel belangrijk. Bijna tien gebouwen van de FOD werken momenteel mee aan de campagne en voor vele andere gebouwen is dat binnenkort het geval.