Beleggingen

a.    Beleggingen1 2002 - 2011

In de periode die het verslagjaar 2012 voorafging heeft het Zilverfonds zijn inkomsten belegd in tweeëntwintig “Schatkistbons-Zilverfonds” (SB-ZF) met eindvervaldagen tussen 2010 en 2024:

b.    Beleggingen1 in 2012

Hoewel het Zilverfonds in 2012 geen nieuwe middelen ontving, kon een bedrag van 1.852,1 miljoen euro, afkomstig van de twee ”Schatkistbons-Zilverfonds” die in 2012 op eindvervaldag kwamen, herbelegd worden. 

Eind 2011 bevatte de portefeuille van het Zilverfonds eindvervaldagen tot 2024. Bij de herbelegging in 2012 werd er, overeenkomstig de algemene richtlijnen, voor gekozen om de eindvervaldagen in 2024 verder aan te vullen derwijze dat in 2024 een bedrag op eindvervaldag zou komen dat zich situeert in een tunnel tussen 2,0 en 2,25 miljard euro. Het saldo werd herbelegd tot 2025.

1 Bijlage 3 geeft een gedetailleerd overzicht van de “Schatkistbons-Zilverfonds” in portefeuille per eind 2012.