Global reporting initiative

Over dit verslag

Voor de tweede maal past de FOD Financiën de principes van het Global Reporting Initiative (GRI) toe op de rapporteringsstructuur van het jaarverslag. De  FOD Financiën koos voor het rapporteringsniveau C, waarbij minstens tien indicatoren moeten worden geselecteerd, waarvan een economische, een milieu- en een sociale indicator. De selectie van de indicatoren is gebaseerd op de algemene opdracht van de FOD Financiën en de verwachtingen van de stakeholders. Voor meer informatie over het GRI, de complete lijst van indicatoren (met volledige definities) en de verschillende toepassingsniveaus kunt u terecht op www.globalreporting.org.

Verslagperiode

De informatie die werd opgenomen in het tekstgedeelte heeft betrekking op de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. De informatie die werd opgenomen in het cijfergedeelte heeft betrekking op de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012.

Datum van het meest recente verslag

13 juli 2012

Verslaggevingscyclus

De jaarverslagen van de FOD Financiën worden jaarlijks gepubliceerd.Het GRI-verslag is er voortaan in opgenomen en wordt eveneens jaarlijks bijgewerkt. De informatie wordt ter beschikking gesteld van alle stakeholders.

Reikwijdte van het verslag

De reikwijdte van het verslag omvat alle gebouwen van de FOD Financiën, in heel België. Er wordt gepreciseerd wanneer de gegevens niet volledig zijn.

Publicatievorm

Uit respect voor het milieu wordt dit verslag integraal op een specifieke website gepubliceerd “www.jaarverslag.finances.belgium.be”. De verschillende artikels of het volledige rapport kunnen echter worden afgedrukt als dit nodig is.

GRI - index

Algemeenheden
ReferentiesIndicatorenOpmerkingen
 1. Strategie en Analyse 
1.1Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 
 2. Organisatieprofiel 
2.1Naam van de organisatie 
2.2Voornaamste producten/dienstenhttp://financien.belgium.be/nl/E-services/
2.3Operationele structuur 
2.4Locatie van het hoofdkantoor 
2.5Aantal landen waar de organisatie actief is1 land: België
2.6Eigendomsstructuur en rechtsvormRechtspersoon van de Federale Overheidsdienst Financiën: Belgische Staat
2.7Afzetmarkten 
2.8Omvang van de verslaggevende organisatieOrganigram, Gebouwen
2.9Significante veranderingen tijdens de verslagperiodeniet van toepassing
2.10Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekendgeen
 3. Verslagparameters  
3.1 > 3.3Verslagprofiel 
3.4Contactpunt voor de vragen 
3.5 > 3.8Reikwijdte van het verslag 
3.10 > 3.11Gevolgen van de herformulering van informatie die eerder werd gegevenniet van toepassing
3.12GRI-inhoudsopgaveIndex
 4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid  
4.1 > 4.3Bestuursstructuur 
4.4 - 4.14 > 4.15Belanghebbenden 
 
Economische indicatoren
ReferentiesIndicatorenOpmerkingen
EC1Gegenereerde en gedistribueerde economische waarde 
PA8Uitgaven per type betaling
 
PA11Duurzame overheidsopdrachten 
 
Milieu-indicatoren
ReferentiesIndicatorenOpmerkingen
EN2Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen - Voorbeeld van papier en karton 
EN3Direct energieverbruik 
EN4Indirect energieverbruik 
EN22 - NewHoeveelheid afval - NoGa en FINTO 
EN26Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgenZie volgende artikels:
Tax-on-web, Zoomit, VVA, Biztax, Fedopress, My BicBan, Facturen, Accijnzen, CadGIS
EN29Significante milieugevolgen van het transport van goederen en personeelsledenZie ook volgende artikel:
Mobiliteitsenquêtes
 
Sociale indicatoren
ReferentiesIndicatorenOpmerkingen
LA1Totale personeelsbestand 
LA7Gezondheid en veiligheid op het werk 
LA12 - NewEvolutie in carrières 
SO4 - NewMaatregelen genomen in geval van fraudeZie volgende artikels:
Strijd tegen namaak, Fiscale onderzoeken, GKS in Horeca
PR5 - NewBehandeling van klachten 

 

Cohesie en een positief imago dankzij het Global Reporting Initiative