CadGIS, een revolutie in de kadastrale documentatie

Sinds november 2012 stelt de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie het kadastraal percelenplan ter beschikking van iedereen via een nieuwe e-service, CadGIS. Die service verrijkt het MyMinfin-portaal met een nieuwe tool om de percelen van het Belgisch kadastraal plan gemakkelijk te identificeren en te visualiseren.

In 2011 kregen de geconventioneerde landmeters de mogelijkheid om de gegevens van het digitaal plan (CadMAP) te downloaden voor hun professionele activiteiten. In het kader van haar strategie voor de modernisering van haar kadastraal plan gaat de Patrimoniumdocumentatie verder op de ingeslagen weg met de ontwikkeling van het kadastraal Geografisch Informatiesysteem: CadGIS (SIG of GIS in het Engels). De eerste fase van het project werd in november 2012 voltooid en maakt het mogelijk om het kadastraal percelenplan permanent online te plaatsen.

CadGIS is een fundamentele evolutie in de filosofie van de Patrimoniumdocumentatie. De patrimoniumgegevens van het plan worden immers voor het eerst ter beschikking gesteld zowel van de burger als van de professionele gebruikers, en dit op basis van beveiligde toegang en in overeenstemming met de regels van de privacywet.

CadGIS ziet eruit als een soort Google Map. Het is echter geen satellietbeeld of ‘street view’, maar een officieel kadastraal plan dat een beeld geeft van de fiscale situatie van alle kadastrale percelen en dus van de onroerende goederen.

Elke gebruiker kan nu naar hartenlust navigeren en in- en uitzoomen op de kaart van België. Hij kan er onroerende goederen opzoeken op basis van een postadres, kadastrale referenties of nauwkeurige geografische gegevens.

Talrijke activiteitssectoren vinden in CadGIS de gegevens die onontbeerlijk zijn om hun taken te vervullen, zoals:

  • de stedenbouwkundige diensten en de gemeentelijke mandatarissen
  • de Gewesten
  • de architecten
  • de notarissen
  • de vastgoedmakelaars
  • de netbeheerders (water, elektriciteit en gas)
  • de bedrijven die studies opstellen voor milieubescherming of sanering 

Maar CadGIS biedt de gebruikers meer dan alleen de consultatie van het plan. Het is onmogelijk om de verschillende voordelen van zo’n e-service op te sommen, want ze verschillen sterk van gebruiker tot gebruiker. Enkele voorbeelden:

  • De burger kan online een kadastraal uittreksel aanvragen. Hij hoeft voortaan niet meer naar een directie van het kadaster te gaan. Hij dient zijn aanvraag online in, met of zonder authenticatie. Er zijn ook diverse mogelijkheden voor het verzenden van het uittreksel en de betaling.
  • Voor politieke mandatarissen kan de toepassing een hulp zijn bij het nemen van beslissingen in bepaalde dossiers.
  • Architecten kunnen het plan van het vastgoed van hun klant direct in hun tekenprogramma importeren om daarin hun ontwerp te tekenen.

Voor al deze functionaliteiten ziet de Patrimoniumdocumentatie er altijd op toe dat de privacy wordt gerespecteerd en beschermt ze bepaalde persoonsgegevens. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om op te zoeken wie de eigenaar is van elk perceel.

Dankzij het project CadGIS konden ook bepaalde diensten in verband met de implementatie van de INSPIRE-richtlijn in productie worden gebracht, zodat aan de Europese eisen wordt voldaan.

Om al deze redenen heeft het project CadGIS de ambitie om een reële band te creëren, niet alleen tussen de administratie en haar partners, maar ook tussen de administratie en de burger.

CadGIS - screenshots