BIZTAX biedt nieuwe functionaliteiten

In 2012 werden de mogelijkheden uitgebreid van BIZTAX, de webapplicatie voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting. Voortaan kunnen ook de aangiften van rechtspersonen en niet-inwoners via BIZTAX worden ingediend.

In 2011 konden bedrijven hun aangifte in de vennootschapsbelasting al elektronisch indienen via BIZTAX. In 2012 werden de mogelijkheden uitgebreid en werd de applicatie opengesteld voor de belastingaangiften van rechtspersonen en niet-inwoners (vennootschappen en verenigingen). Het is voor het eerst dat deze aangiften elektronisch kunnen worden ingediend. Dat is een logische evolutie, gelet op de informatisering van onze maatschappij en beantwoordt ook aan de behoeften van de ondernemingen en vennootschappen.

BIZTAX biedt de mogelijkheid om aangiften in te dienen die met externe software werden opgesteld. Wie niet over dergelijke software beschikt, kan de aangifte ook rechtstreeks online invullen in de toepassing.

De aangiften kunnen worden bewaard en de gebruikers kunnen de inhoud later aanpassen voor de indiening. BIZTAX geeft bovendien een ontvangstbewijs af nadat de aangifte is ingediend en een simulatie van de berekening van de belasting.

Dankzij de diverse voordelen die BIZTAX biedt, zoals een langere termijn om de aangiften in te dienen, is het aantal gebruikers van de toepassing nog gestegen in
2012. Meer dan 75% van de aangiften in de vennootschapsbelasting zijn elektronisch ingediend. Ook voor de aangiften van rechtspersonen en niet-inwoners zijn de cijfers bemoedigend.

Om de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing te verhogen, worden voortdurend verbeteringen aangebracht: een van de huidige projecten is onder andere de integratie van het systeem van elektronische mandaten FEDIAM. Bovendien wordt momenteel de wettelijke verplichting onderzocht om de aangifte elektronisch in te dienen, zoals ze al geldt voor de btw-aangiften, die moeten worden ingediend via Intervat.