Bijlage II: Samenstelling van de raad van bestuur van het Zilverfonds

Toestand op 31 december 2012

Marc BOEYKENS, voorzitter1  
Adviseur bij de Beleidscel van de Minister van Pensioenen

Bernadette ADNET2  
Eerste adviseur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen 

Norbert DE BATSELIER3  
Directeur van de Nationale Bank van België

Alexandre DE GEEST4  
Administrateur bij de Administratie van de thesaurie

Caroline DEITEREN5  
Adviseur bij de Unie van Zelfstandige Ondernemers

Anne DEMELENNE6
Algemeen Secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond

Koen DEVOLDERE6
Adviseur bij de Beleidscel van de Minister van Financiën

Christophe Soil7
Adviseur bij de Beleidscel van de Minister van Sociale Zaken

Ann VAN LAER2
Nationaal Secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond 

Marc MONBALIU, gedelegeerd bestuurder8
Administrateur-generaal van de thesaurie

Regeringscommissaris

Kris DE WITTE
Inspecteur-generaal van financiën