Militaire pensioenen van vredestijd na 25.08.1947

Onder bepaalde voorwarden uit de bij de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen kunnen de militairen van vredestijd na 25.08.1947, die een lichamelijk letsel ondergingen gedurende en wegens de dienst, een pensioen bekomen waarvan het bedrag wijzigt in functie van de invaliditeitsgraad.