Vergoedingspensioenen toegekend aan militaire invaliden

Onder de bij de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen bepaalde voorwaarden kunnen de militairen van vredestijd na 25.08.1947, die een lichamelijk letsel ondergingen gedurende en wegens de dienst, een pensioen bekomen waarvan het bedrag wijzigt in functie van de invaliditeitsgraad.

De bedragen van die pensioenen en van alle erbijhorende toelagen zijn bepaald op 80% van deze voorzien ten gunste van de militaire invaliden van de oorlog 1940 1945 die aan dezelfde voorwaarden voldoen.

INDELING PER REGIME EN PER INVALIDITEITSGRAAD VAN DE INVALIDITEITSPENSIOENEN VAN VREDESTIJD NA 25.08.1947