Ascendentenpensioenen

Bij ontstentenis van weduwe of wees hebben de vader en de moeder van de overleden militair of andere bij de wet aangeduide personen, onder de bij de wetten op de vergoedingspensioenen bepaalde voorwaarden, recht op een ascendentenpensioen.

Het bedrag is bepaald op 80% van het enig bedrag voorzien ten gunste van ascendenten van militairen van de oorlog 1940-1945.

INDELING PER REGIME VAN DE PENSIOENEN VAN ASCENDENTEN VAN INVALIDE MILITAIREN VAN VREDESTIJD