Portefeuille per 31 december 2012

Aangezien de “Schatkistbons-Zilverfonds” waarin het Fonds belegt van het zerocoupon-type zijn, worden de gekapitaliseerde interesten pas uitgekeerd op de eindvervaldag. In economische optiek worden de interesten evenwel geventileerd over de looptijd van de belegging. De prorata temporis verworven interesten op de beleggingen in “Schatkistbons-Zilverfonds” liepen eind 2012 op tot 4.544,6 miljoen euro. 

Bij het einde van zijn elfde werkingsjaar bedraagt de portefeuille van het Zilverfonds, met inbegrip van de prorata temporis verworven interesten op de zerocouponleningen, 19.174,1 miljoen euro, wat een stijging van 785,6 miljoen euro betekent ten opzichte van de toestand eind 2011:

Bij het bereiken van de eindvervaldagen zal de portefeuille die het Zilverfonds eind 2012 opgebouwd heeft 24.667,4 miljoen euro waard zijn. Opgesplitst naar eindvervaldagen zal het Zilverfonds in de periode 2013-2025 over volgende bedragen kunnen beschikken: