Bijlage V: Contact

Adres

Zilverfonds
Kunstlaan 30
1040 Brussel
tel. 0257 471 80
fax 0257 958 29

Administratie

Marc Monbaliu, administrateur-generaal van de thesaurie, gedelegeerd bestuurder

José Nys, adviseur van de thesaurie
Fabienne Philippe, financieel en administratief deskundige
Frédéric Fourneau, financieel deskundige
Yolande De Leeuw, financieel medewerker

Contactpersonen

José Nys, tel. 0257 472 54, e-mail: jose.nys@minfin.fed.be
Frédéric Fourneau, tel. 0257 475 85, e-mail: frederic.fourneau@minfin.fed.be

Website

www.zilverfonds.be