Inkomsten

a.    Inkomsten1 2001 – 2011

Voor de periode voorafgaand aan dit jaarverslag heeft het Zilverfonds middelen ter beschikking gekregen voor een totaal bedrag van 14.073,6 miljoen euro:

Abstractie gemaakt van enkele beperkte interestopbrengsten van beleggingen op korte termijn, waren de ontvangsten gedurende de eerste werkingsjaren van het Fonds steeds van niet-fiscale oorsprong. Met de toekenning aan het Zilverfonds van het begrotingssurplus 2006 voor een bedrag van 176 miljoen euro werd voor het eerst de inkomstenbron van de begrotingssaldi aangesneden. Door het ontbreken van een begrotingssurplus vanaf 2007 werden sinds 2007 geen nieuwe middelen aan het Fonds meer toegekend.

De “Schatkistbons-Zilverfonds” waarin het Fonds belegt zijn van het zerocoupon-type en de gekapitaliseerde interesten worden bijgevolg pas uitgekeerd op de eindvervaldag. Vanaf 2010 kwamen “Schatkistbons-Zilverfonds” op hun eindvervaldag, waarbij de interesten ook effectief aan het Zilverfonds uitgekeerd werden. Deze ontvangen interesten bedroegen voor de periode 2010-2011 totaal 948,6 miljoen euro.

b.    Inkomsten1 2012

De aangepaste Zilverfonds-wet voorzag dat in 2012 principieel een bedrag aan het Zilverfonds zou toegewezen worden gelijk aan 1,3 procent van het bruto binnenlands product. Wegens het ontbreken van een begrotingsoverschot in 2012 kon het Zilverfonds evenwel niet verder gealimenteerd worden. Er werd in 2012 evenmin overgegaan tot de affectatie aan het Fonds van niet-fiscale ontvangsten.

In 2012 kwamen twee “Schatkistbons-Zilverfonds” op hun eindvervaldag2, waarbij een bedrag van 555,9 miljoen euro interesten effectief aan het Zilverfonds gestort werd.

 

1 Inclusief de effectief ontvangen interesten. Het kapitaal van de “Schatkistbons-Zilverfonds” dat bij de eindvervaldag voor herbelegging beschikbaar komt vertegenwoordigt geen nieuwe middelen en wordt hier bijgevolg niet als inkomstenbron beschouwd.

2 1.426,8 miljoen euro SB-ZF 16 april 2012 (1.000,0 miljoen euro kapitaal en 426,8 miljoen euro interesten); 425,3 miljoen euro SB-ZF 15 oktober 2012 (296,2 miljoen euro kapitaal en 129,1 miljoen euro interesten).