Resultaatgerichte organisatie

Als resultaatgerichte organisatie bepaalt de FOD Financiën een strategie op lange termijn gebaseerd op een betere efficiëntie, effectiviteit en dienstverlening. Dat is meer bepaald het geval met de optimalisatie van de invorderingsstrategie en de beheerscontrole. In 2012 kregen de medewerkers ook tools ter beschikking om efficiënter en effectiever te kunnen werken, bijvoorbeeld een tool voor contractbeheer en een uitgebreide signaletieke databank

U vindt alle markante feiten van 2012 voor dit thema in het navigatiemenu bovenaan de pagina.