Bekijk de verschillende hoofdstukken van het corporate jaarverslag van de FOD Financiën

De FOD Financiën waakt over het welzijn van zijn medewerkers, maar ook over dat van de maatschappij.

De FOD Financiën streeft ernaar efficiënte diensten aan te bieden om het zijn klanten gemakkelijker te maken en tegelijk zijn werkingskosten te rationaliseren.

De FOD Financiën bepaalt een strategie op lange termijn gebaseerd op een betere efficiëntie, effectiviteit en dienstverlening.

De FOD Financiën speelt een primordiale rol in de juiste en rechtvaardige behandeling van alle belastingplichtigen.

De FOD Financiën garandeert de financiële stabiliteit van de Belgische Staat en een gezond beheer van zijn goederen.

De belangrijkste cijfers van de FOD Financiën voor 2012.