TAW: Travailler Autrement/Anders Werken

Er waait een nieuwe wind door de FOD Financiën. Na een succesvol pilootproject in 2011 waarbij 150 medewerkers mochten proeven van één of twee dagen telewerk per week, werd in 2012 telewerk voor de hele FOD opengesteld.

De voordelen van telewerk zijn ondertussen voor iedereen duidelijk: tijdwinst door niet te moeten pendelen, grotere concentratie, flexibiliteit, een beter evenwicht tussen privéleven en werk …

Op 27 juli 2012 kende de FOD Financiën de officiële lancering van het project TAW. Sinds die dag hebben al 229 medewerkers toestemming om regelmatig (met een vast schema) te telewerken. Nog eens 700 medewerkers doen occasioneel telewerk.

Intussen zijn nog eens 500 aanvragen voor regelmatig telewerk en 650 aanvragen voor occasioneel telewerk goedgekeurd door de chef in 2012. Die medewerkers begon met telewerk begin 2013.

Daarnaast zal 2013 in het teken staan van een aantal andere projecten die alle rechtstreeks of onrechtstreeks zijn gelinkt aan telewerk en flexibeler werken. Zo zet de FOD Financiën in op satellietwerk, waarbij medewerkers hun werk kunnen doen in een kantoor van de FOD Financiën in hun buurt. Daarnaast zal de FOD Financiën ook de flexibiliteit van het uurrooster uitbreiden. De medewerker zal – binnen de grenzen van het mogelijke – meer dan ooit in staat zijn het werkritme aan te passen aan zijn persoonlijke behoeften.

Emmanuelle Vandamme

Projectleider TAW bij het expertisecentrum arbeidsvoorwaarden van de Stafdienst Personeel en Organisatie

Deze flexibiliteit nodigt de chef uit om op een andere manier het werk van zijn medewerkers te evalueren.

Vanwaar de term ‘TAW’?

E.V.: De term TAW (Travailler Autrement/Anders Werken) kwam er niet toevallig. De term groepeert niet enkel regelmatig telewerk (volgens een vast schema), maar ook occasioneel telewerk (volgens de activiteit van de dienst, in overleg met de chef) en satellietwerk. Kortom, de term TAW staat voor meer flexibiliteit, zowel wat de plaats van werken als het tijdstip betreft.

Occasioneel telewerken, lukt dat?

E.V.: Ja. Het is sinds 2011 toegestaan door een KB. Deze werkmethode heeft twee voordelen. Het is erg handig als er stakingen zijn of zware weersomstandigheden. Maar het is ook een instrument voor het management om de planning van hun dienst te organiseren rond vergaderingen, werklast en de uitgeoefende functies van de medewerkers. Hierdoor is het erg populair in onze FOD. De medewerkers kunnen vaak telewerken, maar zonder een strikt schema.

Hoe wordt telewerk geëvalueerd?

E.V.: Deze flexibiliteit nodigt de chef uit om op een andere manier het werk van zijn medewerkers te evalueren. De evaluatie gebeurt dagelijks. De chef stelt werkschema’s op waarin werk aan het bureau wordt afgewisseld met een ‘alternatieve’ aanwezigheid. Telewerk is immers geen afwezigheid, maar een ‘andere’ aanwezigheid. Uiteraard is het wel aan de chef om meer contact te hebben met zijn medewerkers als ze op kantoor zijn. Vaker werken van thuis uit heeft dus geen negatieve invloed op de communicatie tussen de chef en zijn medewerker, integendeel zelfs.

Het is dus een nieuwe manier van werken?

E.V.: Ja. De medewerker heeft een grotere verantwoordelijkheid. Het accent ligt ook op de samenwerking binnen de dienst. Grote transparantie en correcte communicatie van de planningen zijn nodig om de goede sfeer in het team te behouden. In 2013 zullen we instrumenten ontwikkelen die deze transparantie en opvolging eenvoudig mogelijk moeten maken.