Tevredenheidsenquête vroeg mening van medewerkers

In 2012 organiseerde de FOD Financiën voor het eerst in zijn geschiedenis een tevredenheidsenquête. Meer dan 50% van de medewerkers vulde de enquête in. Uit de resultaten bleek duidelijk dat er nog ruimte is voor verbeteringen.

Hoe, wat en wanneer?

De tevredenheidsenquête was gebaseerd op de enquête die de FOD Personeel & Organisatie ook in de andere FOD’s organiseert. Met 64 stellingen werd gepeild naar de tevredenheid over alle aspecten van het werk.

De enquête liep van 22 mei tot 15 juni 2012. 26.474 medewerkers kregen de vragenlijst per mail toegestuurd. Nog eens 2.503 medewerkers die op het werk niet over een computer beschikken, kregen de vragenlijst op papier thuis toegestuurd.

De FOD Financiën ontving 14.181 ingevulde vragenlijsten (13.765 online en 416 op papier). De algemene participatiegraad was dus hoger dan 50%. In elke entiteit was de participatiegraad hoger dan 44%.

Participatie per entiteit

Resultaten

Op het vlak van algemene tevredenheid is de score voor verbetering vatbaar: 17,8% van de medewerkers is helemaal tevreden, 62,1% is eerder tevreden, 16,9% eerder ontevreden en 3,3% helemaal ontevreden. Meer dan een op vijf medewerkers ziet dus veel ruimte voor verbetering.

Daarnaast zijn er een aantal tendensen. De medewerkers zijn doorgaans tevreden over hun werkomgeving en hun werk zelf, kunnen het goed vinden met hun collega’s en zijn voorstander van flexibele arbeidsregelingen zoals telewerk.

De FOD Financiën ziet daarnaast ook enkele grote thema’s waar de medewerkers om verbetering vragen:

  • communicatie en betrokkenheid:

De medewerkers vinden dat ze te weinig informatie krijgen én vinden. Ze voelen zich onvoldoende betrokken bij veranderingen.

  • loopbaan:

De medewerkers willen meer duidelijkheid over hun loopbaanperspectieven en vragen meer ondersteuning tijdens het uitbouwen van hun loopbaan.

  • administratieve rompslomp

Het moet eenvoudiger.

Vanessa De Bondt en Christophe Vanderschueren

Medewerkers van de Stafdienst Personeel en Organisatie

Globaal genomen zijn de medewerkers het met elkaar eens over wat goed is en wat beter kan.

Meer dan 14.000 antwoorden, daar droomt elke enquêteur van. Hoe kregen jullie dat voor elkaar?

V.D.B.: We hadden het voordeel dat het de eerste keer was. Heel wat medewerkers waren blij dat ze hun mening mochten geven.

C.V.: Tijdens de gehele looptijd van de enquête waren de interne communicatiediensten in de weer om op het belang daarvan te wijzen. Na de eerste e-mail werden nog vier herinneringsmails verstuurd om de medewerkers te motiveren de enquête in te vullen. Daarnaast werden er onder andere 1.000 affiches verspreid in de grote gebouwen van onze FOD en motiveerde het middenkader hun medewerkers om aan de enquête mee te doen.

Hoe werden de antwoorden geanalyseerd?

V.D.B.: De FOD Personeel & Organisatie verzamelde alle antwoorden en maakte daar rapporten van. We kregen een globaal rapport voor de gehele FOD, maar kregen ook resultaten per algemene administratie of dienst, per leeftijd, per niveau en per anciënniteit. Zo konden we gericht vergelijken om te zien of bepaalde resultaten misschien waren gebonden aan bepaalde groepen.

En?

C.V.: Er zijn weinig grote verschillen. Natuurlijk is het zichtbaar dat medewerkers die jonger zijn dan 30 bijvoorbeeld meer verbeterpunten aan de loopbaan zien dan medewerkers boven de 50. Maar globaal genomen zijn de medewerkers het met elkaar eens over wat goed is en wat beter kan.

Hoe leiden de resultaten tot verbeteracties?

V.D.B.: We kozen voor een verbeterplan per entiteit. De Business Partners, vertegenwoordigers van Personeel en Organisatie in de verschillende entiteiten van onze FOD, deden dat door representatieve werkgroepen samen te stellen om na te denken over welke acties de medewerkers verwachten.

Wanneer zullen de medewerkers iets merken van die verbeteracties?

V.D.B.: De acties zullen in de loop van 2013 en begin 2014 worden geïmplementeerd. Ze moeten in elk geval tegen midden 2014 resultaat opleveren, want dan organiseren we een nieuwe tevredenheidsenquête.