Toegepaste rentevoeten

Uit te keren intresten

De intresten op de deposito’s van de DCK worden berekend aan de hand van intrestvoeten gebaseerd op het rendement van bepaalde OLO’s1  zoals berekend door het Rentenfonds2 . Deze intrestvoeten worden enkel aangepast indien de nieuwe intrestvoet minstens 50 basispunten verschilt van deze die werd toegekend.
De intrestvoeten van de door de DCK uit te keren intresten tijdens het jaar 2012 werden vastgesteld op:

Soorten deposito’s

A :

  • vrijwillige deposito’s, consignaties, borgtochten en slapende tegoeden

Toepasselijke intrestvoet: het rendement van de OLO met vaste looptijd van 1 jaar verhoogd met 25 basispunten.

B :

  • notarisgelden3

Toepasselijke intrestvoet: het rendement van de OLO met vaste looptijd van 1 jaar verhoogd met 75 basispunten

C :

  • deposito’s toebehorend aan minderjarigen, onbekwaam verklaarden of krankzinnigen
  • deposito’s waarvan de intresten aan vruchtgebruikers toekomen
  • borgtochten door de hypotheekbewaarders in geld verstrekt tot zekerheid van hun verbintenissen tegenover derden4

Toepasselijke intrestvoet: het rendement van de OLO met vaste looptijd van 3 jaar

D :

  • deposito’s uit faillissementen5

Toepasselijke intrestvoet: het rendement van de OLO met vaste looptijd van 5 jaar

  1 OLO: lineaire obligatie
  2 Intrestvoet ingevoerd door het MB van 11 juni 2012.
 3  Ontvangen bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1935 (gewijzigd bij het koninklijk  besluit van 10 januari 2002) betreffende de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen
  4 Opgelegd door de Wet van 21 Ventôse, jaar VII, gewijzigd bij de wet van 24 december 1906
  5 Ontvangen bij toepassing van artikel 51 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (gelden van faillissementen).