Commissie van Toezicht

Samenstelling van de Commissie van Toezicht

Voorzitter :
De heer Ph. ROLAND, Eerste Voorzitter van het Rekenhof

Leden :
Mevrouw O. ZRIHEN, Senator
De heer  L. JANSSENS, Chef van de Dienst Effecten, N.B.B.
De heer  D. DE BRONE, Administrateur-generaal van de administratie Patrimoniumdocumentatie

HOOFD VAN DE ADMINISTRATIE

De heer M. MONBALIU
Administrateur-generaal van de Thesaurie