Corporate verslag

Dit jaarverslag analyseert het aspect maatschappelijke verantwoordelijkheid van de belangrijkste realisaties en projecten van de FOD Financiën in 2012. Het is onderverdeeld in vijf hoofdstukken waarin telkens een andere rol van de FOD Financiën wordt belicht.  

  1. De FOD als werkgever
  2. De FOD als dienstverlener
  3. De FOD als resultaatgerichte organisatie
  4. De FOD als bewaker en scheidsrechter
  5. De FOD als beheerder van het geld en de goederen van de Staat