686 nieuwe collega’s: onder wie 232 fraudebestrijders

In 2012 wierf de FOD Financiën 686 nieuwe medewerkers aan, 232 daarvan specifiek voor de strijd tegen fraude. Bij de masters ging het om juristen, economisten, criminologen en meer specifieke profielen zoals dataminers. Daarnaast werd ook gezocht naar bachelors uit economische of boekhoudkundige opleiding.

Naast deze specifieke werving wierf de FOD nog 452 nieuwe medewerkers aan. Het gaat vooral om fiscale beheerders met een master- of bachelordiploma, maar ook om administratieve assistenten met een diploma van het hoger secundair onderwijs.

In 2012 legde de FOD ook de nadruk op inter-federale mobiliteit. Zo werden achtien projectleiders A2 aangeworven om mee te werken aan verschillende moderniseringsprojecten.

In 2012 heeft de FOD de selectie- en informatieprocedure van de kandidaten herbekeken. Deze procedure loopt sneller en laureaten kunnen nu zelf kiezen in welke administratie en standplaats ze terechtkomen. Tot slot kreeg de website ‘Welkom bij Financiën’ een facelift. Zo geeft de website vanaf nu informatie over de administraties en diensten, de verloning, de mogelijkheid om ervaring uit de privé te valoriseren en nog veel meer.