Fraudebestrijding: geslaagde aanwervingscampagne

Begin 2012 besloot de regering de strijd tegen de fraude op te drijven, met name door het aantal belastingcontroles te verhogen. In het kader hiervan plande de FOD Financiën de aanwerving van 245 medewerkers, waarvan 143 van niveau A en 102 van niveau B, respectievelijk 98 Franstaligen en 147 Nederlandstaligen.

Deze medewerkers moesten over een juridisch of economisch profiel beschikken en over de vereiste technische competenties om in het domein van de fraudebestrijding aan de slag te gaan bij de algemene administraties van de Bijzondere Belastinginspectie, Fiscaliteit, Inning en Invordering en Douane en Accijnzen.

Deze profielen zijn moeilijk te vinden omdat ze weinig talrijk zijn en bovendien erg gegeerd op de arbeidsmarkt. 

Om de selectie van deze nieuwe experten te bevorderen heeft de FOD Financiën een reclamecampagne gelanceerd via de magazines Références, Vacature en Jobat om een publiek van bijna 900.000 lezers te bereiken. In een publireportage van een pagina werd het beroep fraudebestrijding voorgesteld in combinatie met een afbeelding met verwijzing naar de Selor-selectie.

Deze campagne was een groot succes, want bijna 5.600 kandidaten hebben zich ingeschreven voor de selectieproeven bij SELOR.