Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Voor ons jaarverslag 2012 hebben we besloten om verder te gaan in de logica die we met ons jaarverslag 2011 hebben aangevat. Dat verslag was een mijlpaal omdat het voor het eerst een duurzaamheidsverslaggeving bevatte op basis van de internationale GRI-standaard (Global Reporting Initiative) en een hoofdstuk dat volledig aan maatschappelijke verantwoordelijkheid was gewijd. Met dit nieuwe verslag gaan we verder op de ingeslagen weg door de GRI-verslaggeving voort te zetten, maar vooral door het concept maatschappelijke verantwoordelijkheid in het gehele verslag te integreren. Zoals onze Voorzitter, Hans D'Hondt, zegt in zijn verklaring, is dit de rode draad van dit verslag.

Om die rode draad nog verder door te trekken, hebben we besloten om u een verslag aan te bieden dat volledig is geïntegreerd in een website. Op die manier willen we onze milieu-impact verminderen door minder papier en inkt te verbruiken. U kunt elk artikel apart of het gehele verslag afdrukken.

Voor de inhoud van dit jaarverslag hebben we het aspect maatschappelijke verantwoordelijkheid geanalyseerd van de belangrijkste realisaties en projecten van de FOD Financiën in 2012. We hebben ze ondergebracht in vijf hoofdstukken waarin telkens een andere rol van de FOD Financiën wordt belicht.  

  1. Als werkgever waakt de FOD Financiën over het welzijn van zijn medewerkers, maar ook over dat van de maatschappij. Het welzijn van de medewerkers, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze tevreden zijn, hen goed uitgeruste kantoren ter beschikking te stellen en meer flexibiliteit in hun werk mogelijk te maken. Het welzijn van de maatschappij, namelijk door meer medewerkers aan te werven om de strijd tegen de fiscale fraude op te drijven en door een dag vrijwilligersdag te organiseren waarop de medewerkers hebben geholpen bij het schoonmaken van rolstoelen.
  2. Als dienstverlener streeft de FOD Financiën ernaar efficiënte diensten aan te bieden om het zijn klanten gemakkelijker te maken en tegelijk zijn werkingskosten te rationaliseren. Dat is het geval, bijvoorbeeld, met het Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte. In 2012 werden ook populaire toepassingen zoals Tax-on-web en Biztax nog verbeterd en werd MyMinfin verrijkt met meer patrimoniale informatie dankzij Cadgis. De FOD heeft ook het initiatief genomen om de telefonische bereikbaarheid van zijn diensten te meten. Daarnaast wil de FOD zijn leveranciers ook een efficiënte dienstverlening garanderen door een snelle betaling van de facturen te garanderen.
  3. Als resultaatgerichte organisatie bepaalt de FOD Financiën een strategie op lange termijn gebaseerd op een betere efficiëntie, effectiviteit en dienstverlening. Dat is meer bepaald het geval met de optimalisatie van de invorderingsstrategie en de beheerscontrole. In 2012 kregen de medewerkers ook tools ter beschikking om efficiënter en effectiever te kunnen werken, bijvoorbeeld een tool voor contractbeheer en een uitgebreide signaletieke databank
  4. Als bewaker en scheidsrechter speelt de FOD Financiën een primordiale rol in de juiste en rechtvaardige behandeling van alle belastingplichtigen. Gerichte controles, de strijd tegen namaak en de installatie van een nieuw geregistreerd kassasysteem in de horeca zijn enkele voorbeelden. Ook intern speelt de FOD Financiën voor scheidsrechter door zijn informaticanetwerk te beschermen tegen aanvallen.
  5. Als beheerder van het geld en de goederen van de Staat garandeert de FOD Financiën de stabiliteit van de Belgische Staat door te waken over een gezond beheer van de schuld. Dat is onder meer mogelijk dankzij de Staatsbons. De FOD waakt ook over een gezond beheer van zijn goederen, bijvoorbeeld door de gebouwen die hij gebruikt duurzaam en verantwoord te beheren en door een analytische boekhouding in te voeren.

En dan is er nog een zesde deel met daarin de belangrijkste cijfers van de FOD Financiën voor 2012.

We wensen u veel leesplezier.

Het redactieteam