Succes bij de bevolking en technisch succes voor Tax-on-web

Dienstverlener

Tax-on-web blijft in trek bij de belastingplichtigen. In 2012 werden 3.365.000 aangiften online ingediend, waarvan 1.280.000 door burgers.

Minstens drie elementen verklaren dit aanhoudende succes:

  • de inspanningen om het gebruik van de toepassing te vergemakkelijken (onder meer online help, wizards) die meer belastingplichtigen in staat stellen om zelf hun aangifte in te vullen
  • de snellere terugbetaling van belastingen aan de betrokken belastingplichtigen
  • de vermindering van de ecologische voetafdruk die de elektronische aangifte mogelijk maakt door het papierverbruik drastisch te verlagen

Naast dit succes bij de bevolking, is ook het technisch succes van de toepassing en haar stabiliteit tijdens piekmomenten het vermelden waard.

Het aantal servers voor Tax-on-web werd verdubbeld op het einde van de aangifteperiode om een snelle toegang tot de toepassing te garanderen.

Ter informatie, de dagen waarop de toepassing in 2012 het meest werd bezocht, waren:

  • 26 juni met 89.310 ingediende aangiften, waarvan 50.688 ingediend door de medewerkers van de FOD Financiën via Tax-on-web ’Ambtenaar’.
  • en 17 juli met 52.077 aangiften die door de burgers zelf rechtstreeks werden ingediend.

EN26 - Voortgang papieren aangiften