Meer stabiele criteria voor het VVA

Het VVA (of Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte) is een project voor administratieve vereenvoudiging dat het leven van bepaalde categorieën belastingplichtigen gemakkelijker maakt omdat ze hun belastingaangifte niet meer zelf moeten invullen.

Met dat doel analyseert de Algemene Administratie van de Fiscaliteit elk jaar de mogelijkheden om een VVA te sturen naar zoveel mogelijk belastingplichtigen van wie ze de fiscale situatie kent, in plaats van een belastingaangifte die moet worden ingevuld.

De doelgroep voor het VVA was in 2010 een testgroep van 4.646 belastingplichtigen en werd in 2011 uitgebreid tot 724.019 belastingplichtigen. Om deze doelgroep te vergroten en het zoveel mogelijk belastingplichtigen gemakkelijk te maken, moeten de stabiele criteria worden uitgebreid.

Om dat te realiseren, heeft de administratie beslist om, enerzijds, de uitwisseling van gegevens met externe instellingen te stabiliseren en uit te breiden om betrouwbare beschikbare informatie te verkrijgen om correcte VVA’s te kunnen versturen. Anderzijds, stuurt ze voortaan ook een VVA naar 600.000 belastingplichtigen die als niet-belastbaar worden beschouwd en die vroeger geen aangifte moesten indienen. Het doel is alle belastingplichtigen op dezelfde manier te behandelen: zij die geen VVA ontvangen, zijn verplicht een gewone aangifte in te dienen.

In 2012 werd slechts 5% van de 1.463.775 verstuurde VVA’s gewijzigd, voornamelijk om uitgaven voor energiebesparende maatregelen toe te voegen.

In 2013 zal de doelgroep voor het VVA opnieuw worden uitgebreid en zullen ongeveer 150.000 belastingplichtigen die giften en/of lijfrentes aangeven voor het eerst ook een VVA ontvangen.