Fedopress: interactief drukken

De lancering van de federale drukkerij Fedopress in januari 2012 maakt de weg vrij voor volledig digitaal printen. ‘Printen vanwaar je wilt en waarnaar je wilt’, dat is in enkele woorden samengevat wat deze drukkerij biedt. Fedopress heeft niets meer te maken met de boekdrukkunst van Gutenberg en slaat resoluut de weg in van het enig dossier.

De geautomatiseerde installatie voor documentproductie is de kinderziekten ontgroeid dankzij een versterkt controleproces en kan zich nu concentreren op een snelgroeiende sector: de interactieve productie.

Van business naar logistiek

De Stafdienst ICT speelt in dit opzicht de rol van tussenpersoon tussen de business en Fedopress. De business definieert de gegevens en de prioriteiten, Fedopress staat in voor het logistieke aspect, maar het is een computertoepassing die het document zal creëren. Dat elektronische document wordt bovendien virtueel opgeslagen en is beschikbaar in MyMinfin voor burgers, bedrijven en medewerkers. Als het document moet worden verstuurd, zorgt Fedopress ervoor dat het wordt geprint, in een omslag gestoken en verzonden met de post.

Aanzienlijke voordelen

De centralisering van de verzendingen, het verminderde papierverbruik en de postoptimalisering genereren al interessante winsten. Over de zeven jaar van het project, zal de besparing meer dan 15 miljoen euro bedragen ten opzichte van het oude platform (‘Dorothée’). Ook kwalitatief is er een aanzienlijke vooruitgang: veralgemening van de kleur, tijdwinst, hogere efficiëntie en technische realisatievoorwaarden van het enig dossier.

Fedopress is ook een stap in de richting van een groenere toekomst. De digitalisering en de virtuele opslag van de documenten doen het papierverbruik al dalen. Het vooruitzicht van een evolutie van het gedrag maakt dus de weg vrij voor een nog groenere toekomst.