Douane zet haar strijd tegen namaak verder

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de International Chamber of Commerce (ICC Belgium) hebben samen de Stichting Neen aan namaak en piraterij (NANAC) opgericht.
Om de impact van het probleem ‘namaak’ op een meer concrete wijze te kaderen, heeft de Stichting op 4 december 2012 een ‘Staten-Generaal in de strijd tegen namaak’ georganiseerd: een groot debat tussen vertegenwoordigers van de private sector en de hoofdacteurs in de strijd tegen namaak vanuit de publieke sector.

De handel in namaak heeft nefaste gevolgen voor onze economie en voor de overheid. Het heeft een negatieve invloed op onze tewerkstelling en kan heel gevaarlijk worden wanneer het om medicijnen of motoronderdelen van een wagen of vliegtuig gaat. Om deze redenen blijft de strijd tegen namaak noodzakelijk.

Op 4 december 2012 organiseerde de Stichting de ‘Staten-Generaal in de strijd tegen namaak’ georganiseerd om mogelijke actiepunten en de middelen daarvoor te bepalen.

Specialisten hebben zich uitgesproken

Na een uiteenzetting over het probleem ‘namaak’ op internationaal niveau door Jeffrey Hardy (Business Action to stop Counterfeiting and Piracy) en op Belgisch niveau door Tony Vandeputte (ICC Belgium), werden de experts uitgenodigd om het woord te nemen. Vragen waren onder meer: beschikken wij over middelen om intellectuele rechten te beschermen?, wat moeten we doen om namaak via het internet te bestrijden?; hebben de samenwerkingsakkoorden met Douane en Accijnzen een meerwaarde?; zijn de nieuwe technieken voor ‘track and trace’ operationeel?; wat doet een koepelorganisatie om zijn leden te helpen in de strijd tegen namaak en piraterij?

Conclusies voor 2013

Noël Colpin, Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen en vicevoorzitter van de Stichting Neen aan namaak en piraterij sloot het debat af met de actiepunten voor 2013:

  • de bedrijven en de bevolking informeren over de mogelijkheden die bestaan om namaak te bestrijden
  • een permanente relatie met de private en publieke partners onderhouden
  • de zichtbaarheid van de Stichting verbeteren
  • sensibiliseringscampagnes voor de bevolking organiseren