Btw – Nationaal

In 2012 werd de omzetting van de richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 met betrekking tot de factureringsregels inzake btw (zie Jaarverslag 2011) met succes afgerond.

De omzetting in nationaal recht resulteerde in de wet van 17 december 2012 tot wijziging van het Btw-Wetboek en in het KB van 19 december 2012 tot wijziging van het KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de btw (BS van respectievelijk 21 december 2012, 2de editie en 31 december 2012, 1ste editie). De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2013.

Anderzijds is het ingevolge de wet van 20 september 2012 tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boeten (BS van 22 oktober 2012), ook op het vlak van de btw niet meer mogelijk dat inbreuken gelijktijdig door de belastingadministratie en de rechterlijke autoriteiten worden vervolgd. Deze wet vloeit nog voort uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie uit 2009.