Weduwen- en wezenpensioenen

Weduwenpensioenen

Onder bepaalde voorwaarden hebben de weduwen van invaliden van vredestijd, waarvan het huwelijk in principe dagtekent van vóór het schadelijk feit, recht op een pensioen.

Het bedrag ervan wordt bepaald op 80% van het bedrag in dezelfde voorwaarden voorzien ten gunste van de weduwen van invaliden van de oorlog 1940-1945.

INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME VAN DE PENSIOENEN  VAN WEDUWEN EN MILITAIRE INVALIDEN VAN VREDESTIJD

Wezenpensioenen

De wezen van vader en moeder hebben onder bepaalde voorwaarden gezamenlijk recht, tot zij de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, op een pensioen gelijk aan hetgeen aan hun moeder zou verleend geweest zijn als niet-hertrouwde weduwe.

Nochtans behouden zij het genot ervan na hun meerderjarigheid, ingeval zij aangetast zijn door een lichaamsgebrek, waarbij zij bestendig in de onmogelijkheid verkeren in hun onderhoud te voorzien.

INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME VAN DE PENSIOENEN  VAN WEZEN VAN INVALIDE MILITAIREN VAN VREDESTIJD