Scannen van de facturen

Dienstverlener

De FOD Financiën gaat alle facturen digitaliseren. Met het project ‘Fedcom e-scanning’ wordt een elektronisch systeem voor het scannen van de facturen geïnstalleerd. Met het project is in 2012 een aanvang gemaakt en het zal in 2013 worden geïmplementeerd.

Vandaag worden de facturen manueel ingevoerd. OCR-software (systeem voor optische tekenherkenning) zal het mogelijk maken om de gegevens van de factuur automatisch over te brengen naar het boekhoudsysteem Fedcom.

Het scannen van de facturen zal de tijd verminderen die nodig is om die te behandelen (zodat minder nalatigheidsintresten moeten worden betaald) en ervoor zorgen dat minder tijd moet worden besteed aan de invoer en de archivering van deze facturen.

Dankzij dit project wordt ook het goedkeuringsproces voor de facturen verbeterd.

EN26