My BicBan: administratieve vereenvoudiging op zijn best

Dienstverlener

Om de snelle terugbetaling van de personenbelasting te garanderen, is het noodzakelijk dat de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering over het juiste bankrekeningnummer van de belastingplichtige beschikt. Een actualisering van het bestand met deze gegevens drong zich op toen werd vastgesteld dat de administratie niet altijd over de meest recente gegevens beschikte.

Sinds april 2012 kan de burger aan de hand van de onlinetoepassing My BicBan zelf zijn nieuwe bankrekeningnummer registreren op MyMinfin. Aanpassingen worden meteen opgenomen in de databank die wordt gebruikt bij de inkohiering van de personenbelasting. Voordien moest de belastingplichtige naar zijn ontvangkantoor gaan. Daar werd het nieuwe bankrekeningnummer manueel ingevoerd in de verschillende toepassingen.

Met My BicBan biedt Inning en Invordering een betere dienstverlening aan haar klanten. De drempel om contact op te nemen met de administratie is verlaagd en de tegoeden worden sneller terugbetaald. Voor de administratie betekent deze nieuwe toepassing een enorme tijdwinst.

244.313!

In december 2012 pasten 244.313 belastingplichtigen hun rekeningnummer zelf aan: 235.734 nieuwe rekeningnummers werden meegedeeld via Tax-on-web en 8.579 rekeningnummers werden aangepast op MyMinfin.

EN26