Zoomit: het elektronische aanslagbiljet

Dienstverlener

In zijn aanhoudende zoektocht naar ontwikkelingen die de administratieve procedures verlichten, heeft de FOD Financiën het project elektronisch aanslagbiljet via Zoomit gelanceerd.

In 2012 hebben 253.000 burgers ervoor gekozen om hun aanslagbiljet rechtstreeks in hun PC Banking te ontvangen via Zoomit. Omdat deze elektronische versie nog niet rechtsgeldig is, werd hen toch nog een papieren aanslagbiljet toegestuurd.

Net als bij de belastingaangifte het geval was, zullen belastingplichtigen geen papieren aanslagbiljet meer ontvangen zodra het wetsontwerp en de vereiste besluiten zijn ondertekend.

Deze verdere stap in de digitalisering van de administratieve documenten zal opnieuw een aanzienlijke besparing van papier en portokosten betekenen. We mogen dus spreken van een duurzaam en intelligent beheer van de Staatsmiddelen.

Dit sluit overigens aan bij OptiFed, het federale efficiëntieprogramma dat tot doel heeft duurzame besparingen te realiseren en de werking van de federale administratie te verbeteren dankzij een betere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

EN26