GRI PA11 / EN2 / EN3 / EN4 / EN22 / EN29

PA11 - Nieuwigheid voor duurzame overheidsopdrachten in 2012 bij de FOD Financiën

De FOD Financiën heeft op 29 maart 2012 een nieuwe meerjarige overheidsopdracht gegund met een duur van vier jaar voor de levering van diensten voor het integraal afvalbeheer voor zijn gebouw 'North Galaxy' in Brussel. De implementatie van deze opdracht past in een globale visie van duurzame ontwikkeling. De aanbestedende overheid had in deze opdracht namelijk een gunningscriterium voor de offertes voorzien om het gebruik van recipiënten te valoriseren, waarbij zoveel mogelijk afval aan de bron kan worden gesorteerd en waarbij de sorteermogelijkheden aan de bron worden behouden in de loop van het inzamel- en verwerkingsproces.

De aannemer van deze opdracht verbindt zich tot:

  • het ter beschikking stellen, de installatie en het regelmatige onderhoud van aangepaste containers en recipiënten 
  • de selectieve inzameling van het afval met sortering aan de bron door de gebruikers 
  • het interne vervoer van het afval naar de lokalen die door de aanbestedende overheid worden aangeduid 
  • het verwijderen van het afval uit het gebouw, met uitzondering van het papier, waarvoor een apart contract wordt afgesloten door Administratie van de Domeinen
  • de verwerking van het afval met voorrang voor oplossingen die een maximum aan recyclage garanderen
  • communicatie met de aanbestedende overheid, haar informeren en minstens maandelijks de volumes ingezameld afval meedelen om een milieubeheerssysteem voor het gebouw te installeren dat voldoet aan het EMAS-reglement
  • de gebruikers van North Galaxy sensibiliseren over het nut van selectieve afvalsortering

De afdeling Aankopen van de Stafdienst Logistiek wil in 2013 een algemene offerteaanvraag lanceren voor het integraal afvalbeheer in tientallen gebouwen die de FOD Financiën gebruikt in Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

In 2011 werd er ook een opdracht gegund voor het integraal afvalbeheer voor alle diensten in de 'Finance Tower' (FINTO) in Brussel.

EN2 - Percentage verbuik materiaal afkomstig van gerecycleert materiaal - Voorbeeld: papier

EN3-EN4 - Direct energieverbruik opgedeeld per primaire energiebron (Gasverwarming) - Indirect energieverbruik opgedeeld per primaire energiebron (Elektriciteit - Energie)

EN22 - Beheer van het afval

EN 29 - Significante milieu-impact van het vervoer van producten, andere goederen en materialen die door de organisatie worden gebruikt in het kader van haar activiteit en het vervoer van haar personeelsleden