Naar een duurzame certificering van de gebouwen

Beheerder van het geld en de goederen van de staat

De FOD Financiën heeft zich als doel gesteld een EMAS-certificaat te verkrijgen voor de helft van al zijn gebouwen met meer dan 100 personen tegen 2017. De eerste die de oefening gaat maken, is het North Galaxy-complex in Brussel.

EMAS – Eco-Management and Audit Schemes – is een Europese verordening die elk type organisatie, op vrijwillige basis, toelaat om haar milieuprestaties te evalueren en haar dagelijkse werking op een duurzame en verantwoordelijke manier te beheren. Meer concreet, biedt EMAS de mogelijkheid om de resultaten die bij de beoordeling van de milieuprestaties werden gemeten, te analyseren, te publiceren en te verbeteren. Die oefening kan (en zou moeten) worden voortgezet tijdens de gehele levensduur van de organisatie.


Een EMAS-certificaat verkrijgen, heeft onmiskenbaar een positieve invloed en meerwaarde: respect voor de werkomgeving (in brede zin), een goede sfeer voor de medewerkers, energie-efficiëntie, besparingen, interne en externe erkenning.

Bovendien hebben de meest recente studies uitgewezen dat de overheidsdiensten dankzij de implementatie van een dergelijk beheerssysteem 20 tot 40% kunnen besparen op hun energie- en waterverbruik tijdens een eerste EMAS-oefening. Een aantrekkelijk vooruitzicht dat de FOD Financiën ertoe aanzet om zich hiervoor maximaal in te spannen.