Accijnzen voortaan elektronisch

Dienstverlener

Op vraag van het bedrijfsleven heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een nieuwe internettoepassing ingevoerd: e-AC4. Deze nieuwe internettoepassing voor de invoering van aangiften ten verbruik inzake accijnzen speelde in op de nood en de vraag van het bedrijfsleven om de douane- en accijnsprocedures papierloos en vlotter te laten verlopen. De sinds 1 oktober 2012 verplichte e-AC4-applicatie kadert daarnaast ook in de beslissing van de regering over de relancestrategie voor bedrijven.

De inwerkingtreding was oorspronkelijk gepland voor 1 juli 2012, maar werd op vraag van sommige sectoren en na overleg met het Nationaal Forum vier maanden uitgesteld. Tijdens die periode kon de toepassing worden getest. Ze bleek een groot succes; geen enkel noemenswaardig probleem deed zich voor.

Van 1 oktober tot 6 december 2012 werden al 23.277 e-AC4-aangiften geteld. In vergelijking met het aantal aangiften dat vroeger op papier werd verwerkt (2011: 107.019 papieren AC4 aangiften, +/- 9.000 per maand), blijkt dat de e-AC4 naar behoren werkt.

EN26