Renten aan weduwen en wezen van strijders en gevangenen

De weduwe van een rechthebbende op een strijders- of gevangenschapsrente kan aanspraak maken op een oorlogsrente bij toepassing van de wet van 8 juli 1970.

De bedragen van de rente aan weduwen van gerechtigden op het statuut van politieke gevangenen 1940-1945 worden met 100% verhoogd.

Bij ontstentenis van weduwe wordt de rente gezamenlijk toegekend aan de wezen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben. De leeftijdslimiet vervalt voor het kind dat lichamelijk niet in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien.

INDELING VAN DE RENTEN TOEGEKEND AAN WEDUWEN EN WEZEN VAN STRIJDERS EN GEVANGENEN