Renten ten voordele van de zeevissers

De zeevissers, die tijdens de oorlog 1940-1945 gevaren hebben onder Belgische of geallieerde vlag, hebben recht op een lijfrente onder de bij de wet bepaalde voorwaarden.

Het jaarbedrag van die renten bedraagt 5,7 € per aantal maanden vaart.

INDELING DER RENTEN TEN VOORDELE VAN ZEEVISSERS

De weduwe van een zeevisser heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een rente.

Het jaarbedrag van die rente bedraagt 2/5 van de rente per aantal maanden vaart van de zeevisser.

Een forfaitair bedrag is voorzien voor de weduwen wanneer de zeevisser gedurende de vaartperiode is overleden.

INDELING DER RENTEN TOEGEKEND AAN WEDUWEN VAN ZEEVISSERS