Strijders- en gevangenschaprenten

De strijdersrenten wordt onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 24.04.1958 toegekend aan de Belgische militairen van de oorlog 1940-1945, aan de inlichtings- en actieagenten, aan de Belgische burgers die recht hebben op de titel van politiek gevangene, evenals aan de erkende weerstanders. Het bedrag is vastgesteld in functie van het aantal semesters dat ze behoord hebben tot een van deze categorieën.

De gevangenschapsrente wordt onder de bij de wet bepaalde voorwaarden toegekend aan de gevangenen van de oorlog 1940-1945 en aan de politieke gevangenen, die gerechtigd zijn op het statuut maar niet op de titel.

Als in de berekening van een rente een periode voorkomt die betrekking heeft op de categorie van begunstigden op het statuut van politiek gevangene, wordt deze rente met 50% verhoogd.

De strijders- en gevangenschapsrente, toegekend aan sommige ontvluchten, wordt verhoogd met 50%. Een nieuwe verhoging van 50% wordt toegekend aan de ontvluchten gedurende een periode behoord hebben tot de categorie van de gerechtigden op het statuut van politieke gevangenen.

INDELING VAN DE STRIJDERS- EN GEVANGENSCHAPSRENTEN IN FUNCTIE VAN HET AANTAL SEMESTERS

  • Gewone titularissen

  • Begunstigde titularissen van het koninklijk besluit van 6 februari 2003