Weduwen- en wezenpensioenen

Weduwenpensioenen

Onder bepaalde voorwaarden o.a. voorzien bij de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen of de wet van 4.6.1982 kunnen de weduwen van militaire oorlogsinvaliden een pensioen genieten.

Het bedrag van dit pensioen wordt bepaald in functie van verschillende elementen zoals blijkt uit de hiernavolgende tabel.

INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME DER WEDUWENPENSIOENEN

  • weduwen van invaliden 100% en meer of geamputeerden

  • weduwen regime wet van 4.6.1982

  • weduwen regime geldend voor de wet van 4 juni 1982

Totaal aantal weduwen: 11 099.

Wezenpensioenen

De wezen van vader en moeder hebben onder bepaalde voorwaarden gezamenlijk recht, tot zij de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, op een pensioen gelijk aan hetgeen aan hun moeder zou verleend geweest zijn, als niet-hertrouwde weduwe. Nochtans behouden zij het genot ervan na hun meerderjarigheid, ingeval zij aangetast zijn door een lichaamsgebrek, waarbij zij bestendig in de onmogelijkheid verkeren in hun onderhoud te voorzien. Deze mogelijkheid bestaat echter niet in het regime wet van 4.6.1982.

INDELING PER CATEGORIE EN PER REGIME DER WEZENPENSIOENEN

  • wezen van invaliden 100 % en meer of van geamputeerden

  • wezen regime wet van 4.6.1982

  • wezen regime geldend vóór de wet van 4 juni 1982

Totaal aantal wezen : 72