Vergoedingspensioenen van ascendenten

Bij ontstentenis van weduwe of wees, kunnen de vader en de moeder van de overleden militair of de andere, door de wetten op de vergoedingspensioenen aangeduide personen, aanspraak maken op een ascendentenpensioen.

Dit pensioen wordt verhoogd wanneer het ongegoede begunstigden betreft.

INDELING PER REGIME VAN DE PENSIOENEN AAN ASCENDENTEN