Bijlage VI: Bijzonder Beschermingsfonds – Totaal van de aan de Schatkist doorgestorte bedragen sinds zijn ontstaan in 2008