Bijlage V: Bijzonder Beschermingsfonds – Totaal van de ontvangen bedragen sinds zijn ontstaan in 2008