Bijlage III: Verbintenissen t.o.v. derden en solidaire borgstellingen