Bijlage IV: Bijzonder Beschermingsfonds – Toestand op 31 december 2012