Renten voor nationale orden toegekend aan rechthebbenden die al dan niet oorlogsdiensten hebben vervuld

Ongeacht de hoedanigheid van de titularis, zijn deze renten toegekend vanaf 1 april 1986.