Renten toegekend aan weduwen en wezen van titularissen van nationale orden (1914 - 1918)

Indien het ereteken toegekend werd met palm kan de weduwe of kunnen de wezen van de houder aanspraak maken op de overdracht van de helft van de rente.