Ontvangsten door Patrimoniumdocumentatie

III.4.1 Gewestelijke belastingen

 III.4.2 Opbrengst van de geïnde belastingen

Downloaden als pdf

III.4.3 Transfer aan de gewesten (incl. boeten en interesten)

III.4.4 Boete-opbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken

Downloaden als pdf

III.4.5 Opbrengst van de verkopen georganiseerd door de Domeinkantoren