Ontvangsten door de BBI

III.2.1 Belastingsupplementen

III.2.2 Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord