Controle binnen Inning en Invordering

II.2.1 Aantal door de ontvangkantoren genomen dwangmaatregelen en bewarende maatregelen

II.2.2 Openstaande schuldvorderingen opgedeeld per soort

 

Downloaden als pdf

II.2.3 Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens anciënniteit

II.2.4 Openstaande schuldvorderingen: aantal artikels Directe belastingen en Btw